• 42404589_236347137043741_3763155172574887936_n
 • 42368321_240256666644144_2699109215770771456_n30
 • 42372660_1896313280676635_2581903883294998528_n14
 • 42462547_702814360095177_8742507841991999488_n
 • Hinh_anh_tang_qua_quy_nhan_ai_Hong_La-2
 • 42324998_2430682490492711_1797690773995520000_n96
 • 42377468_376973436175787_2738194332992405504_n11
 • tang_hoa_qua_cho_Co_Luong_luc_chia_tay
 • Hinh_anh_bai_mua_di_hoc_xa
 • 42182270_330826584142342_2318103238173261824_n
 • Hinh_anh_bai_mua_di_hoc_xa_2__jpg
 • co_Thuy_trong_hoi_nghi
 • Hinh_anh_anh_Bui_Anh_Son_pho_bi_thu_dang_uy_xa_Yen_Ho_len_tang_hoa_cho_nha_truong
 • IMG_704732
 • Hinh_anh_cac_co_mua
 • dC_HaO_khai__mac_cuoc_toa_dam23
 • IMG_704020
 • Hinh_anh_cac_co_mua_1
 • Ban_chap_hanh_cong_doan48
 • IMG_703674
 • 44525060_375517892990436_7147934257631985664_n42
 • 44450354_154446712175872_3320242275107209216_n83
 • 44378451_238140243718842_4772582678815834112_n40
 • HINH_aNH_PHu_HUYNH_NGoI_HoP
 • 44369388_172925676986936_4025604127064064_n92
 • HiNH_aNH_Co_THuY_LeN_doC_CaC_KHOaN_THU_NaM_HoC_2018
 • Co_MINH_THAY_MaT_uY_BAN_Xa_LeN_PHaT_BIeU_y_KIeN
 • 46226892_910693385793357_967282392324636672_n
 • BaC_Vo_KHaC_NHaM_HTHPH_LeN_doC_LeN_PHaT_BIeU_y_KIeN
 • Co_Hien_day_tiet_truyen
 • Cac_be_hat_bai_co_va_me70
 • 46226499_910693432460019_7587238137030508544_n22
 • 46159207_910693592460003_7956703649172815872_n26
 • 46158476_910693585793337_1752241893925715968_n99
 • 46237085_910693472460015_6643717561076678656_n26
ĐC: Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ
 • hinh_anh_co_Hang_va_be_Thanh_Truc_nhay_bai_dan_vit_con_va_hai_than_lan_con_dat_giai_nhi_cua_Huyen
 • Cac_co_mua_bai_ca_ngoi_que_huong_Yen_Ho
 • Hinh_anh_cac_be_mua_bai_tam_biet_bup_be_than_yeu
 • BGH_nha_truong_tang_qua_cho_cac_be_van_nghe
 • BGH_nha_truong_tang_qua_cho_cac_be_dat_thanh_tich_xuat_sac_trong_nam_hoc_2017-2018
 • hinh_anh_tap_the_truong_MN_yen_ho
 • hinh_anh_tap_the_truong_1
 • HINH_aNH_TRuoNG
Tin tức nổi bật
Giới thiệu hội phụ huynh học sinh

       Hội phụ huynh hay Hội phụ huynh học sinh hay Ban đại diện cha mẹ học sinh là một hội, ban, tập hợp một nhóm thành viên của những bậc cha mẹ có con em đang theo học tại các trường học

       Ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Điều 96 Luật Giáo dục quy định: "Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban phụ huynh) được tổ chức trong mỗi năm học ở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục". Hội phụ huynh được thành lập thông qua việc nhà trường phải tổ chức đại hội hội phụ huynh, bầu đại diện một cách công khai và dân chủ, sau đó đại diện được bầu mới hoạt động, triển khai các chính sách.

HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Chiều thứ 6 ngày 26 tháng 10 năm 2018, tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2018-2019. Đến với cuộc họp có sự hiện diện của quý vị, đại biểu, các bậc phụ huynh cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 118
Năm 2018 : 15.995