Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 213
Năm 2022 : 24.803
Giới thiệu hội phụ huynh học sinh

Giới thiệu hội phụ huynh học sinh

       Hội phụ huynh hay Hội phụ huynh học sinh hay Ban đại diện cha mẹ học sinh là một hội, ban, tập hợp một nhóm thành viên của những bậc cha mẹ có con em đang theo học tại các trường học       Ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Điều 96 Luật Giáo dục quy định: "Ban đại diện cha ...
Thông tin về nhân sự của trường

Thông tin về nhân sự của trường

Thông tin về nhân sự của trường Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 25; Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường có trình độ đại học 100%, đã được học qua lớp cán bộ quản lý giáo dục và lý luận chính trị. Với trình độ chuyên môn vững vàng, có ...
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook