Cơ sở vật chất và trang thiết bị đóng một vai trò quan trọng trong trường học, góp phần phục vụ và nâng cao chất lượng cho hoạt động dạy học trong nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực tham mưu các cấp đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Hàng năm, nhà trường đã huy động có hiệu quả các nguồn đóng góp của phụ huynh, bình quân gần trăm triệu đồng. Nhà trường đã sử dụng nguồn kinh phí trên để mua sắm đồ chơi đồ dùng, trang thiết bị phục vụ dạy và học, chăm sóc nuôi dưỡng các cháu. Hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường đã đạt chuẩn , đủ diện tích sử dụng, khuôn viên cảnh quan đẹp, có sân chơi, vườn hoa, vườn rau sạch, xung quanh trường có tường rào đảm bảo an toàn.