Trường Mầm non Yên Hồ là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Yên Hồ xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Yên Hồ, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

- Về trình độ đào tạo: Có 16/16 GV có trình độ trung cấp trở lên, đạt tỉ lệ 100%; trong đó có 6 GV có trình độ đại học đạt tỷ lệ 37,5%; 6 giáo viên có trình độ cao đẳng đạt tỷ lệ 37,5%; 4 giáo viên có trình độ trung cấp đạt chuẩn tỉ lệ 25% .

- 100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

- 100% giáo viên trong nhà trường được tập huấn về chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập; - - 100% nắm được phong tục tập quán, lễ hội các hoạt động văn hóa của địa phương

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

Lớp Nhà trẻ 18-24 tháng: 24 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Nhà trẻ 25-36 tháng: 28 cháu với 2 cô giáo 

- 2 Lớp Bé (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 59  cháu với 4 cô giáo 

- 2 Lớp Nhỡ (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 68 cháu với 4 cô giáo 

Lớp Lớn (5 tuổi – 6 tuổi):  65 cháu với 4 cô giáo